Naši rozhodci jsou profesionálové v oboru s mnohaletými zkušenostmi v rozhodování sporů, mediaci a působení ve funkci likvidátorů v obchodních korporacích. Nejen formální zkušenosti, ale především zkušenosti z praxe, jsou samozřejmostí.

Vladimír Minčev

Vladimír Minčev v obchodních společnostech působí od roku 1990, do funkce likvidátora byl ustanoven během více než dvaceti let v desítkách společnostech, které úspěšně provedl jak procesem likvidace, konkurzu, tak i soudně řízené reorganizace.

Jako rozhodce působí více než 15 let.

Jindřich Čepelák

Jindřich Čepelák působí v obchodních společnostech více než 10 let. Zaměřuje se zejména na oblast informačních technologií a mediaci sporů v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Jako rozhodce působí od roku 2010.

Adam Karlecz

Adam Karlecz má rozsáhlé zkušenosti z anglosaského práva, které čerpal během více než desetiletého pracovního pobytu v Londýně. Zaměřuje se tak především na arbitráže s mezinárodním prvkem vedené nejen podle českého, ale též britského práva.

Jako rozhodce působí od roku 2008.