Minčev - Karlecz - Čepelák

rozhodci, mediátoři, likvidátoři

Rozhodčí řízení - řešení sporů efektivně, spravedlivě a nestranně

Rozhodčí řízení představuje rozhodování majetkových sporů nezávislým rozhodcem či rozhodci namísto soudu a je pro strany sporu levnějším, jednodušším a rychlejším způsobem, jak dosáhnout nestranného rozhodnutí ve sporné věci.

Zatímco běžné soudní řízení trvá v řádu let, je pro obě strany sporu často vedeno nehospodárně, rozhodčí řízení je rychlé (rozhodčí nález je vydán zpravidla během několika měsíců), náklady na vedení řízení jsou podstatně nižší, probíhá zpravidla neveřejně (není narušena důvěrnost smluvních kontraktů), bez ústních jednání (není nutné vynakládat zbytečné náklady na cestování k soudům).

Rádi vám na požádání připravíme rozhodčí doložku na míru splňující veškeré zákonné náležitosti.

Mediace - řešení sporů dohodou za součinnosti mediátora

Mediace je dobrovolná možnost mimosoudního řešení sporů, kde se strany společně dohodnou na volbě nezávislého prvku, mediátora, který se pokusí zprostředkovat vzájemnou dohodu a narovnání sporů, aniž by došlo k soudnímu řešení, a tím může ušetřit oběma stranám nemalé prostředky a napomoci k férovému řešení dohody.

Předmětem mediace je především nezávislé posouzení situace a snaha mediátora dovést strany k dobrovolné dohodě, mediace nemusí být dohodou zakončena a k soudnímu sporu může i tak dojít. V řadě případů se jim však podaří předejít, najít konstruktivní smírné řešení problému a obnovit jednání.

Zejména u velkých kontraktů, kde mohou (jen) soudní poplatky činit i statisícové částky může mediátor vnést i značnou úsporu.

Likvidace obchodních korporací

Naši likvidátoři mají mnohaleté zkušenosti s likvidací obchodních korporací (společností). Proces likvidace je v ČR složitým právním procesem zakončeným výmazem společnosti z obchodního rejstříku, který kromě insolvenčních a konkurzních správců mohou provádět i další osoby, je ale vždy vhodné, aby měla osoba likvidátora obsáhlé zkušenosti problematiky.

Jako likvidátoři zajišťujeme servis od zajištění valné hromady za účelem rozhodnutí o likvidaci a jmenováním likvidátora, zápis likvidace a likvidátora do obchodního rejstříku a vlastní likvidaci společnosti, po výmaz společnosti z obchodního rejstříku.

Ve spolupráci s renomovanými insolvenčními správci zajišťujeme také likvidaci, která přechází do režimu soudně řízeného konkurzu (úpadku) v případě předlužených společností, v tomto směru také poskytujeme nezbytné konzultace.